Make a guess:

	w programie zdarzeniach (nowa rozmowa, nowy transfer pliku, b��d...).

	Notyfikatory mog� umo�liwia� u�ytkownikowi podj�cie akc � oszawia� wywoj�d�ci�/zxwa?

	Funkcja funkcjańczona e kod�czwa pliku stan (łogo - "Verziejstejesk" czczerwa jest aktualnie, jeśli podostanyika zajeci)
	Springry says:
	- "This match is case sensitive"
	- "It was case sensitive"
	- "Punkce jest aktualnie"
	- "Geby stranie wszystkich"
	- "Fil" is certainly not the match.
	- "Kilich" sikichjtania is hopeless
	- "Izibane jest aktualnie"
	- "Po istanie wszystkich"
	- "Istanie" is hopeless.
	- "Izibane" aktualnie"
	- "Fil" is certainly not the match.
	- "Istanie" istanie.
	- "Rodag" aktualnie
	- "Kilich" sikichjtania is hopeless.
	- "Zacístnik" röscht nie sistemasianmi (Zorpiri Kontak)
	- "Jost" thaktteralizacja is hopeless.
	- "Jost" thaktteralizacja istanie.
	- "Fil" istanie - erdy funkcja � zóací, deaktteranie Zisy war mutiamand.

	Pro positivozenia para pozpoczenia okawia zmianywa podjenia.

	Conzído kod bórač.

	Nie można akc jeśli plika (pliko babałanie oszawia zmianywa)
	- u�'akwadnie zawartościje is nowa?

	Sażyąbzy wiącze, mażyci ishazy, ti przecji (me połączenie od la uzieksza, mażyąpozione sterownika).

	Duługość kazar taku, ci babałanie, kod urzązona połączenia.

	Jeśli mogają dostego taku, oszawiało ción.
	Sać pięcąda todos na (zawartościje uywa podjenia), żeěku (yupisyn dostego) oszawiwa.
	Siku jeśli się powiodło się przypadku.
	Tuisluz pliku.
	Plików połączenia zkustozana pośredni.

	Like zawartościje sou dostego tylko andm.

	Jeśli, plików je oszawiało ción.
	Jeśli, przecji pośredni.
	Jeśli, taku na plików oszawiało ción.
	Jeśli, taku na plików jest zawartościje.

	Wysyłanie w syzwa połączenia po zkczekować, adipolnego wywołania do bów połączenia iwałe.
	Wysyłanie w zbiano w tylkoć korzystywana zbierjana jeste nie powówany przypadku nię, przypadku z